Ahmet Özdamar'dan Ovacık Köyü Üzerine Yazılmış Bir Şiir

KÖYÜM

Akar Akpınar dan Sarıca belden suların,
Niçin için için ağlarsın ooy garip köyüm,
Sanma ki unutur seni her gurbete gidenin,
Damarlarımızda ki akan kan senin suların.

Unutursa seni her gurbete gidenin,
Elbette naçar kalırsın köyüm,
Bilmem hangi köyden noksandır neyin,
İmarsız kalmışsın biçare köyüm.

Kesilmiş ormanların her yer balta yarası,
Issız dağlarında gelmiyor artık kaval sesi,
Ölüm değimli ayrılığın ötesi,
Ölsem de unutamam seni köyüm.

Kesilmiş ormanların kalmış çalılık,
Issız dağlarında yaptım çobanlık,
Paçam da dırıl don binbir çeşit yamalık,
Ne çilelere layık olmuşuz senin için köyüm.

İmarsız kalmışsın otlar bitmiş bağrında,
İsmini anarız her an gurbet elinde,
İnkar edemem suyun var kanımda,
Ne yazık biçare kalmışsın köyüm.

Anlaşsa insanlar birlik olsa,
Dozerler alıp barajlar kursa,
Kurumuş Ovacık yem yeşil olsa,
Gurbet aklımdan geçer mi köyüm.

Elma ağılı, İnceli yurdu, Killik boğazı,
Şirin derelerin de boldu avazı,
Bahar olunca yem yeşil olur ovası,
Senin için can atan bizleriz köyüm.

Denemezler bir kere farklı meyveyi,
Bakalım sonunda olacak neyi,
Barajlar kursak çoğaltsak suyu,
Gurbet aklımız dan geçer mi köyüm.

Dikenli tarlaya attık tohumu,
Elbette olmaz o tarlanın verimi,
Güz gelince tuttuk gurbetin yolunu,
Bunda senin günahın yok ki köyüm.

Ne suçun var köyüm tembellik bizde,
Gönlü meyhanede barda sazda,
Çoğumuz oynar kumarı gözü kozda,
Bunda senin suçun yok ki köyüm.

Kaderine küsmüş sığır güdenler,
Derine inersen çıkar nedenler,
Odunu satıp ormanı kıranlar,
Sahipsiz kalmışsın biçare köyüm.

Ne gübre döker tarlaya ne imar eder,
Kışlık yetmeyince ederler keder,
Mektubunda yine para istiyor peder,
Gurbette kahrından usandım köyüm.

Hele bak Apsala Karakale beter,
İmar edilse toprağın on köye yeter,
Canı kızan gurbetin yolunu tutar,
Gidenler geri gelir üzülme köyüm.

Ahmedim der sürünürüm gurbette,
İmarsız toprakta verim olmaz elbette,
Yürekler yakar suyun kızgın orakta,
Sende neler neler yetişmez ki köyüm.

Ahmet Özdamar / İstanbul / 17.02.1971