OKYD Genel Kurulu Gerçekleşti

Konuyla ilgili fotoğraflar için tıklayınız...

      

 

Divriği Ovacık Köyü Yardımlaşma Derneği olağan genel kurulu 25 Ocak 2015 Pazar günü Esenler ilçesinde bulunan dernek merkezinde gerçekleşti.

Derneğimiz üyelerinin oyları ile 2015 ve 2017 dönemini kapsayacak yönetim kurulu ve denetleme kurulu belirlendi.

Kongre İsmail Çınar Özgür Çekem Gürsoy ve Cihan Özcan’dan oluşan divan kurulunun seçilmesi ile başladı. Dernek başkanı Gülsün Kaya’nın faaliyet raporu, Fikri Gürsoy’un Mali raporu ve Sait Özdamar’ın Denetleme raporunu okumasının ardından raporlar üzerine görüşler belirtildi ve ibrası yapıldı.

Yönetim ve denetim kurullarının seçimi tek liste halinde oylanarak derneği 2 yıl süreyle yönetecek yeni kadrolar üyelerin oyları ile belirlendi.

Temenni ve dileklerin ardından olağan genel kurul sona erdi.

Genel kurulun ardından yönetim kurulu kendi içerisinde yapmış olduğu ilk toplantıda Başkan Birkan Özcan, Başkan Yardımcısı Oğuz Gürcan Gürsoy, Sekreter Mehmet Şimşek ( Hasan Oğlu ), Mali Sayman İbrahim Kaya ( İsmail Oğlu ) Üyeler Asiye Gürsoy, Hıdır Özcan, Gülsün Kaya, Metin Karaköcek, Hakan Gürsoy, Ali Fuat Karaköcek, Çağdaş Çağlar Öztürk, Ali Özcan ( Hasan Oğlu ), Cumhur Ferman Öztürk, ve Satı Özer olarak belirlendi. ( Genel kurulun da onayı ile oluşan yönetim kurulu listesinde asıl ve yedek üyeler dernekler masasına verilecek listede belirtilecek, ancak uygulamada herkes yönetim kurulunun asıl üyeleri olarak görev yapacaktır. ) Ayrıca yönetim kurulu bu toplantıda üyelerinin görev dağılımını da yaparak toplantısını sonlandırdı.

Denetleme kurulu asıl üyeleri Sait Özdamar, Muharrem Gürsoy, Nejdet Öztürk, yedek üyeleri ise Erdal Nergiz, Hüseyin Özcan ve Sait Özcan’dan oluşmuştur.