Yeni Dönem Danışma Meclisi Toplandı

İki yıl önce oluşturduğumuz danışma meclisi yeni dönemin ilk toplantısını, 13 Şubat Pazar günü saat 13.00- 16.00 arası dernek lokalinde gerçekleştirmiştir. Yeni dönem çalışmalarına ışık tutacak, yön verecek önerileri almak ve köy ile ilgili sorunları tespit etmek gibi iki önemli gündemle toplantı açılmıştır. Dernek başkanımız Gülsün Kayanın başkanlığında yürütülen toplantıya, İstanbulda bulunan ihtiyar heyeti üyesi ve ihtiyar heyetinde bulunan kişilerde davet edilmiş katılımları sağlanmıştır.

Katılımcılara yönetim kurulu taslak programı sunulmuş ve önerilerle zenginleştirilmesi istenmiştir. 33 kişinin katıldığı toplantıda söz almak isteyen herkese söz verilerek ciddi bir öneri paketi ortaya konmuştur. Yapılan öneriler aşağıda özetlemeye çalışırken daha fazla köylümüzün düşünce ve önerisini almak ve katılımcılığı artırmayı amaçlamak için ise sitemizde bir forum yayınlanması benimsenmiştir.

Özet olarak gelen öneriler şöyledir;
1-    Köyümüz gençlerinin genel durumu ve sosyal yapısını belirleyen bir durum raporunun çıkarılması yapılacak etkinlik ve çalışmaları yönlendirmede kaynak olacaktır. (M.A.Evcit)
2-    Öğrencileri teknik okullara yönlendirmede dernek rol üstlenmelidir. (M.A.E)
3-    Kadınlara yönelik sosyal ve çocuk gelişimi eğitimi çalışmaları yapılmalıdır. (M.A.E)
4-    Dersaneler ile görüşülerek yönlendireceğimiz öğrencilere indirim yapılması istenebilir. (H.Özcan)
5-    Gençlere, işsizlere ve yaşlılara kentin kurumsal olanakları nasıl sağlanır araştırması yapılabilmeli. (Z.Özer)
6-    Kadıköy ve Avrupa yakasında olmak üzere iki yerde öğrencilere kurs açılabilinir. (A.Özdamar)
7-    Gençler, kurslara, yaz okullarına ve kulüplere yönlendirilebilinir. (Z.Özer)
8-    İnternet ortamında grup oluşturularak gençlerin once sanal sonra fiziki ortamda buluşturulmaları ve sosyal aktivitelerin içerisine çekilme çalışma ve çabaları yapılmalıdır. (Z.Ö)
9-    Bölgelerde ayrı toplantılar yapılmalıdır. (Z.Ö  /  K.G)
10-     Köylülerimizden tatil yapmak isteyen yada yazlıktercihi olanlara isabetli karar vermelerini sağlayıcı önerilerde bulunulabilinir. (Z.Ö)
11-    Köy yolunun asfaltlanması için şahsımın yapmış olduğu girişimler üzerinden yada diğer girişimler üzerinden ilgilenilerek sonuç alınmasına çalışılmalıdır. (C.Paşa)
12-     Köy destekleme programı izlenerek (KÖYDES) yararlanma şansı araştırılmalıdır. (C.P)
13-    Köyde yapılacak çalışmalar, ihtiyar heyeti ile birlikte organize edilmelidir. (M.Öztürk)
14-    Kent yaşamına ve kentli gibi yaşama kültürünü geliştirici çalışmalar yapılmalıdır. (S.A.Öztürk+Z.Ö)
15-    DKD ile ortaklaştırıcı çalışmalar yapılmalıdır. (S.A.Ö)
16-    Anadolu yakasındaki gençleri yönlendirecek temsilcilik oluşturulmalıdır. Bu konuda görevde alabilirim. (K.Gürsoy)
17-    Köyde yapılacak çalışmalar derneğin gözetiminde yapılmalıdır. (K.G)
18-    Dernekte hanımlara daha fazla görev verilmelidir. (K.G)
19-    Köy temsilcisi atanmalıdır. (K.G)
20-    Danışma meclisi ciddiye alınarak katılımcılar sürekli katılmalıdırlar. Yalnızca öneri yapıp bir daha gelmemek değil yaptıkları önerinin hayata geçmesi için görevde istemeliler. (M.Karaköcek)
21-    Aidatların düzenli toplanmasına özen gösterilmelidir.
22-    Düğünlere yönelik davet konusunda dernek insiyatif almalıdır. (A.Özcan)
23-    Mesaj ve ödemeleri bir kurala bağlanarak takipçi olunmalıdır. (B.Şimşek)
24-    Köy pikniklerinin içeriği zenginleştirilmelidir. (A.Çınar)
25-    Yol asfaltlama girişimleri dernek tarafından da yakın takibe alınmalıdır. (A.Ç)
26-    İçme sularının artırılmasına, sulama sularının ise borulu sulama sistemine geçişi ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. (A.Ç)
27-    Mahkemelik durumda olan Köy yerleşim alanı üzerinde durularak takipçi olunmalıdır. Alehte karar çıkarsa uygun fiyata satın alma yöntemi araştırılmalıdır. (A.Ç)
28-    Kadınlar için konferanslar, gençler için, kültürel ve eğitsel çalışmalar yapılmalıdır. (M.Gürsoy)
29-    Köyde yapılan şenlikler “Ali Baba Şenlikleri” şeklinde adlandırılarak bir anlam yüklenmelidir. (M.G)
30-    Gençlerle konser düzenlenmeli, gençlere mutlaka bir Çanakkale gezisi yapılmalıdır. Ayrıca folklör çalışması yapılmalıdır. (H.Özcan)
31-    Kadınları sosyal etkinliklere katmalıyız. Ve onlara yönelik eğitsel çalışmalar yapılmalı. (H.Ö)
32-    Köydeki su sorunları ile ilgilenilmeli. (H.Ö)
33-    Dernek lokaline LİG tv alınarak gençlerin lokale gelmeleri sağlanmalı. (H.Ö)
34-    Dernek üyeleri ile derneğin diyaloğu geliştirilmeli. (A.Özdamar)
35-    Dernek ile muhtarlık parallel çalışma yürütmeli. (A.Özdamar)
36-    Danışma meclisi içerisinde çeşitli çalışma komisyonları oluşturulmalıdır. (A.Özdamar)

Tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Önerilerin hepsi özenle değerlendirilerek hayata geçirmek için KISA – ORTA ve UZUN vade de üzerinde durulacak ve bir program taslağı çıkarılacak. Ayrıca yukardaki önerilerin hayat bulmasın da katkım (maddi-manevi) olur diyen köylülerimiz yada dostları yönetim kurulu ile irtibata geçmelerini önemle rica ediyoruz.

YÖNETİM KURULU