Ovacık Köyü Etnoğrafya Müzesi

Konuyla ilgili fotoğraflar için tıklayınız...

     Ovacık köyü Yardımlaşma Derneğinin bir projesi olan Ovacık Köyü Etnoğrafya müzesi 2012 yılında kullanılmayan köy okulunun dönüştürülmesi sonucu ve köylülerimiz tarafından sağlanan araç gereçlerden oluşmuştur. İki bölümden oluşan Etnoğrafya müzesinde yöre halkının yaşamlarında kullandıkları alet ve edevatların yanı sıra fotoğraf arşivi sergilenmekte. Geçen sürede ziyaretçi kabul edilmesine karşın var olan bir kısım eksikleri giderilerek 2013 Mayıs ayında resmi açılışı yapıldı.