DERNEĞİMİZİN TARİHÇESİ

Anadolu insanının, köylerde yaşam şartlarının ağırlaşması sonucunda kentlere göç edip yaşam mücadelelerini buralarda sürdürmeye başlamalarıyla kent yaşamlarıda başlamıştır. Köyümüz insanı da göç kervanına katılarak İstanbul başta olmak üzere diğer kentlerde ve ülkeler de yaşam mücadelesine girişmiştir. Kent yaşamının getirdiği zorluklar sonucunda, toplumumuzda var olan dayanışma ve örgütlü toplum olma bilinci doğrultusunda 1964 yılında İstanbul da yaşayan köylülerimiz bir araya gelerek Ovacık Köyü Yardımlaşma Derneği'ni kurmuşlar. İşte bu hareket o dönemde insanlarda itici güç olmuş ve birlikteliğin vermiş olduğu güç ile bir çok başarılı çalışma büyük özveri ve gayretin eseri olarak ortaya çıkmıştır.

İlk yıllarını kentte yaşayan köylülerimizin dernek çatısı altında örgütlenmesini sağlama çabalarıyla geçiren derneğimiz bu örgütlenme sürecini tamamladıktan sonra sosyal etkinlikler düzenleyerek köylülerimizin bir biri ile kaynaşmasına öncülük etmiştir.

dernek_lokal01 dernek_lokal02 dernek_lokal03

Kuruluş amacına uygun olarak köyümüzle ilişkilerini geliştirmiş, üyelerinin maddi katkıları ile köyümüzün haberleşme, içme suyu, köprü, yol bakımı, sokak aydınlatması,ağaçlandırma ve köyümüzün ortak malı olan okul binalarının onarım çalışmalarını yapmış ve yapmaktadır.

Her sivil toplum örgütü gibi derneğimizin faaliyetleride 12 eylül 1980'de iktidara el koyan askeri yönetim tarafından durdurulmuştur. Ancak bu durağan süre derneğimiz açısından kısa sürede aşılmış ve derneğimiz örgütlü toplumumuz ve onun idealist yöneticileri tarafından yeniden faaliyet alanına döndürülmüştür.

Derneğimiz, kiralık mekanlarda yürüttüğü çalışmalarını artık kendi malı olan bir mekanda gerçekleştirme ihtiyacı hissetmiş ve o dönemki yönetim kurulu tarafından 90'lı yıllarda ilk olarak Kağıthane'de bir yer satın alarak faaliyetlere burada devam etmiştir. Daha sonraki yönetim kurulu ise derneğimize Esenler'den bir mekan daha satın alarak faaliyetlerini buraya taşımıştır. Kentte yaşayan köylülerimiz bu mekanlarda bir araya gelerek köyümüz toplumunun sorunlarını tartışmakta, gençlerimiz zaman zaman tiyatro, saz kursu, folklör, dil kursu, gezi gibi etkinlikler düzenleyerek bir birlerini tanıma fırsatı bulabilmektedirler.

Son dönemlerde ülkemizdeki siyasi idarelerin yaratmak istediği düşünmeyen, araştırmayan, sorgulamayan ve sadece kendini düşünen insan profili tüm toplumlarda olduğu gibi bizim toplumumuzu da etkilemiş ve derneğimizde bu süreçte bir güç kaybına uğramıştır. Ancak kent yaşamının giderek ağırlaşması ve birlikte getirmiş olduğu ayrışımlar, uzaklaşmalar ve yalnızlıkların bizim pek alışık olduğumuz bir durum olmadığından yola çıkarak derneğimiz yeniden yapılanma ve kurumsallaşma yolunda adımlar atma gayreti göstererek köyümüz toplumu ile arasında giderek zayıflayan bağları güçlendirmek, yeni yetişen gençlik ile derneğimiz arasında ilişki kurmak, gelişen kent yaşamı ile paralel olarak gençlerin taleplerine cevap vermek için bilişim teknolojisinden faydalanarak ve maddi olanakları çerçevesinde etkinlikler düzenleyerek geleceğe yönelik planlar yapmaktadır.

Derneğimiz her zaman toplumumuzun geçmişten bu güne gelen ortak değerlerine sahip çıkarak kuruluş amacına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak sürdürmekte ve bir sivil toplum örgütü olarak köylülerimiz tarafından sahiplenip yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

Bilişim grubu olarak, Ovacık Köyü Yardımlaşma Derneğinin 1964 yılında kurulmasına öncülük eden Ali Rıza Gürsoy ile geçmişe, günümüze ve geleceğe ışık tutacak bir söyleşi yaptık. Bu söyleşiyi okumak için lütfen tıklayınız...